Nón bảo hộ

0₫

Nhà sản xuất: Nhật Minh Hương

Nón đồng phục, vải si NTT
Nón đồng phục công nhân
Vải: Si NTT, kaki VN, Kaki 65/35...
Loại: Không múi, chóp bằng, quai dán